Styrelsen 2023-2024

Mail till styrelsen:

Ordförande:

Willy Olsen
Hällbacksvägen 76
tele: 070-281 51 86

Ledamot:

Annika Suomela
Hällbacksvägen 61
tele: 070-239 76 16

 

Ledamot:

Mats Saxin
Hällbacksvägen 58
tele: 070-542 98 13

Revisor:

Gun Britt Karlsson
Hällbacksvägen 125
tele: 070-886 36 65

Revisorsuppleant:

Anette Johansson
Hällbacksvägen 51
tele: 070-549 42 77

Valberedning:

Cecilia Zakrisson
Hällbacksvägen 35
tele: 070-633 19 51

Sekreterare:

Emily Åberg
Hällbacksvägen 14
tele: 072-507 15 00

Ledamot:

Gunilla Adolfsson-Migliore
Hällbacksvägen 52
tele: 072-739 19 16

Ledamot:

Göran Andersson
Hällbacksvägen 74
tele: 076-126 34 20

HSB representant:

Tommy Pehrsson
Krokgatan 5     Kungsör
tele: 073-070 24 80

Valberedning:
(Sammankallande)
Sören Eriksson
Hällbacksvägen 37
tele: 070-936 70 14

Styrelsemöten 2023