Styrelsen 2022-2023

Mail till styrelsen:

Ordförande:

Willy Olsen
Hällbacksvägen 76
tele: 070-281 51 86

Ledamot:

Kristina Wallin
Hällbacksvägen 129
tele: 0589-146 96

 

Ledamot:

Anita Axelsson
Hällbacksvägen 65
tele: 070-201 17 24

HSB representant:

Tommy Pehrsson
Krokgatan 5     Kungsör
tele: 073-070 24 80

Sekreterare:

Annika Suomela
Hällbacksvägen 61
tele: 070-239 76 16

Ledamot:

Gunilla Adolfsson-Migliore
Hällbacksvägen 52
tele: 0589-124 07

Ledamot:

Göran Andersson
Hällbacksvägen 74
tele: 076-126 34 20

Ledamot:

Mats Saxin
Hällbacksvägen 58
tele: 070-542 98 13

Revisor:

Gun Britt Karlsson
Hällbacksvägen 125
tele: 070-886 36 65

Styrelsemöten 2022-2023