Styrelsen 2016-2017

Mail till styrelsen:

Ordförande

Willy Olsen
Hällbacksvägen 114
tele: 070-281 51 86

Sekreterare

Per Nilstad
Hällbacksvägen 119
tele: 0589-816 18

Ledamot

Kristina Wallin
Hällbacksvägen 129
tele: 0589-146 96

 

HSB representant

Tommy Pehrsson
Anders Johanssons Gata 20 G
tele: 073-070 24 80
 

Vice ordförande

Göran Andersson
Hällbacksvägen 74
tele: 076-126 34 20

Ledamot

Gunilla Adolfsson-Migliore
Hällbacksvägen 52
tele: 0589-124 07

Ledamot

Göran Isaksson
Hällbacksvägen 62
tele: 070-623 14 79

Revisor

Gun Britt Karlsson
Hällbacksvägen 125
tele: 0589-179 06

Victoria Thelin valdes på stämman.
Men valde att inte ingå i styrelsen.

Styrelsemöten-2018

tisdagen den 09 jan tisdagen den 14 aug
tisdagen den 13 feb tisdagen den 11 sep
tisdagen den 13 mar tisdagen den 09 okt
tisdagen den 10 apr tisdagen den 13 nov
tisdagen den 08 maj tisdagen den 11 dec
tisdagen den 12 jun

* Datum kan ändras om förhinder finns för flera i styrelsen