För allas trivsel

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt och vice versa. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som tvättmaskiner, dörrar, buskar, träd, gungor, sandlådor osv. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och vi slipper onödiga avgiftshöjningar, samma sak gäller för höga driftskostnader vad gäller el och vatten etc.
Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna - för det är faktiskt precis det de är.

Medverka, påverka!

Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel och därmed trivsel och det ekonomiska resultatet. I vardagslag gör du det enklast genom att ta kontakt med styrelsemedlemmarna på mail adress styrelsen-gullvivan@telia.com. Du kan också påverka genom att skriva motioner och rösta på den årliga föreningsstämman. Det går också bra att skriva ett par rader och lägga detta i expeditions brevinkast, det kallas då för en skrivelse och behandlas på nästkommande styrelsemöte.