Störning/låsöppning

Styrelsen har inte för avsikt att leka polis, och om inte normalt grann-umgänge kan hantera ovanstående så har vi ett avtal med Securitas angående störningar, låsöppning, fastighetsjour och vi citerar ur kontraktet: ” Trygghetsjour Vid störningar rycker vi ut efter anfordran och stävjar busliv i lägenheter och på andra platser inom uppdragsgivarens (Brf Gullvivan) samtliga fastigheter på adressen.
Skriftlig rapport lämnas till uppdragsgivaren efter
varje störningsuppdrag.”

Telefon numret står i vårt blad men upprepas här:
010-470 57 00

Trygghetsjour: En väktarutryckning debiteras med 1906 kr.* per utryckning. Vid konstaterad störning åker alltid väktarna två stycken när dom skall konfrontera/knacka på och då kostar väktare nummer två 754 kr.*
Så vid en konstaterad störning blir utryckningskostnaden 1906+754 kr.*

Vid låsöppning måste man även bevisa att man bor där via legitimation.
Låsöppning: Kunden faktureras på plats på 800 kr.*

OBS Inga anonyma anmälningar tas emot OBS. 
Efter utförd utryckning skall rapporten signeras av den som begärt denna.
Den störande får sedan betala utryckningen.

Vid parkeringsproblem ringer man 0771-76 70 00..

Styrelsen Brf Gullvivan.                                       Rev: 230302. (* priserna kan justeras)