Att bo i vår förening

Bostadsrättsföreningens styrelse väljer du och dina grannar bland just er som bor i området. Styrelsemedlemmarna är alltså lika angelägna som alla andra att bo bra. Du skall inte bara bo - du skall trivas också!
I föreningen har du möjlighet att skapa personlig trivsel med dina grannar. Genom föreningen är det du och dina grannar som äger och bestämmer över bomiljö, ekonomin och servicen.
Vi har installerat eget fibernät i området 2008 med Telia som operatör.
Då kopparnätet finns kvar i området så går det kanske att få XDSL om man vill.

Fakta:

 • Fastigheterna färdigställdes år 1980

 • 17 st. huskroppar

 • 137 lägenheter

 • Fördelning av lägenheter

 •  35 st. 2 rok     76,0 kvm

 •  65 st. 3 rok     88,5-92,5 kvm

 •  34 st. 4 rok     104,5 kvm

 •   2 st. 5 rok     137,5 kvm

 •   1 st. 6 rok     152,5 kvm

 • Den totala lägenhetsytan uppgår till 12 501 kvm

 •  106 st. garage