Stadgar

Stadgar från 2018-09-15
Stadgar 2018-09-15.pdf

Förslag till stadgarna att fastställa
på årsstämma 2018-05-29
Förslag till stadgarna att fastställa 2018-05-29.pdf

Här ligger stadgarna
Från 2016-10-05
Stadgar.pdf