Störning

Styrelsen har inte för avsikt att leka polis, och om inte normalt grann-umgänge kan hantera ovanstående så har vi ett avtal med Securitas angående störningar, låsöppning, fastighetsjour och vi citerar ur kontraktet: ” Trygghetsjour Vid störningar rycker vi ut efter anfordran och stävjar busliv i lägenheter och på andra platser inom uppdragsgivarens (Brf Gullvivan) samtliga fastigheter på adressen.

Skriftlig rapport lämnas till uppdragsgivaren efter

varje störningsuppdrag.”
 

Telefon numret står i vårt blad men upprepas här:
010-470 57 00
Störning/låsöppningar kostnaden på en störning är xxxx:- +moms, kostnaden för en låsöppning är xxx:- kontant, jämna pengar.


OBS Inga anonyma anmälningar tas emot OBS. 
Efter utförd utryckning skall rapporten signeras av den som begärt denna.
Den störande får sedan betala utryckningen.

Vid parkeringsproblem ringer man 0771-76 70 00..Styrelsen Brf Gullvivan