Elladdare för bilen

Här kommer det att finnas information om elplatserna


Denna karta visar vart platserna kommer att finnas.
Dom kommer att börja gräva första delen under vecka 18 - 2022
Från skåpet och till laddarna är klart. Det som återstår är matarkabeln från transformatorn till skåpet.
Vi kommer med mer info efter hand som anläggningen blir klar.

Rev.220509