Elladdare för bilen

Här finns information om elplatserna


Denna karta visar vart platserna kommer att finnas.
Så är det någon som vill börja ladda, så gå in på mälarenergis hemsida
och läs hur du får tag i en tagg
Mälarenergis hemsida laddare
Laddplatser

Rev.220713