Områdesbladet

Bra att känna till, Gullvivangruppen

Det finns en Facebook-grupp, för boende här på Gullvivan. Den drivs inte av föreningen/styrelsen, utan av boende själva. Gruppen är privat på Facebook, man måste begära inträde där. https://www.facebook.com/groups/1438961949737095/