2020-02-12

Expeditionen stängd 21, 24 och 28 februari
eftersom Christer har ledigt då.
Eventuella ärenden planerar ni lämpligen
iförväg med Christer eller om riktigt akut
ärende uppstår,  kontakta någon i styrelsen.
http://www.gullvivan.com/styrelsen-3998167

2020-02-11

HSB MälarDalarna fick ett nytt gemensamt telefonnummer efter sammangåendet.
På förfrågan, kommer telefonnumret även här.  010-303 2700
HSB's info finns på  https://www.hsb.se/malardalarna/brf/hagahus/hsb-byter-telefonnummer-010--303-27-00/

2019-12-03

Christer har idag, tisdagen den 3:e december, bytt till nya rör i solariet.

2019-11-24

Styrelsemötet i december har tidigarelagts till 3:e december.

                               2019-11-24

Mälarenergi Elnät AB kommer byta ut alla elmätare inom kort.
Detta för att nuvarande elmätare inte klarar de funktionskrav som ställts för framtiden. 
Detta är alltså inget arbetet som drivs av Brf Gullvivan.
Alla boende (något undantag finns) har sin elmätare i elskåp på förrådet, vilket gör att installatören inte behöver in i er lägenhet.
Tänk på att elmätarbytet innebär strömavbrott i din lägenhet.
Främst för boende på bottenplan måste man flytta undan eventuellt "bråte" som blockerar eller försvårar åtkomst till elskåpet.
Ni kommer få meddelande om exaktare tidpunkt med post, 1-2 veckor innan Mälarenergi's underleverantör kommer till erat elskåp.
Vid ytterligare frågor hänvisar vi till  021-30 50 50

2019-10-02

Det finns ett prisavtal med CW Rör AB, som även boende
kan hänvisa till, om man vill använda företaget.
Se Samarbetsavtalet här
 

2019-08-16

Uppdatering:
'Det går nu bra att dricka det kommunala dricksvattnet i hela Arboga kommun samt i Valskog i Kungsörs kommun. Beslut om att upphäva den tidigare kokningsrekommendationen togs under fredagskvällen.'
https://arboga.se/nyheter/2019-08-16-godkant-dricksvatten-i-arboga-kommun-och-valskog.html

2019-08-15
 

OBS!

Koka dricksvattnet.  Just nu är det förhöjda
värden av E-coli bakterier i Arboga och Valskog
Följ på kommunens hemsida när problemet är avhjälpt.

https://arboga.se/nyheter/2019-08-15-otjanligt-vatten-i-arboga-och-valskog.html

2019-08-14
 

Christer är tillbaka på expeditionen den 19 augusti, 
när semestern är slut.

2019-06-28
 

Det tycks som Telia (vår leverantör av TV kanaler) har kommit överrens med Nent Group om ett nytt avtal.
Det är Nent Group som tilhandahåller bl a TV3, TV6, TV8, TV10.
Det innebär att dessa tv kanalerna fortsätter vara tillgängliga på Brf Gullvivan, även 1 juli 2019.
http://press.telia.se/pressreleases/telia-foerlaenger-distributionsavtalet-med-nent-group-2892033
 

2019-06-28
 

Första gänget sommarjobbare är nu klara på Brf Gullvivan.
Stort tack till Emma Dujsic, Love Smedbrandt och Filip Molin 

2019-06-08

Problem med varmvatten

Det är för närvarande problem med varmvattnet på området, arbete pågår för att åtgärda problemet.
Låter man varmvattnet spola ett tag så kan man fortfarande få varmvatten.


UPPDATERING: Problemet med varmvattnet ska vara åtgärdat från och med 14:00 idag lördagen den 8:e Juni

2019-03-23

Information från styrelsen

* Årsstämma 2019 för Brf Gullvivan hålls den 28 maj kl 18oo
i föreningens samlingslokal.  En möteskallelse delas ut i er 
brevlåda några veckor innan.  Välkomna

* Kvälls-öppetider på Expeditionen. Styrelsen har beslutat
att endast hålla en tisdagkväll öppen på expeditionen i månaden.
Det blir den andra tisdagen i månaden som expeditionen håller
öppet kl 19.00-19.30.    
För dagtiden kl 09.00-09.30,  är det oförändrat.

2019-03-05
 

Telia har frivisning av viasatkanaler under mars månad, här är vilka kanaler och var de kan hittas.

VISASAT SPORT FRIVISAS 4-10 MARS
DU HITTAR SPORTKANALERNA HÄR:
✓ Viasat Sport Premium, kanalplats 68
✓ Viasat Hockey, kanalplats 71
✓ Viasat Sport, kanalplats 72
✓ Viasat Fotboll, kanalplats 73
✓ Viasat Motor, kanalplats 74

✓ Viasat Sport Premium HD, kanalplats 468
✓ Viasat Hockey HD, kanalplats 471
✓ Viasat Sport HD, kanalplats 472
✓ Viasat Fotboll HD, kanalplats 473
✓ Viasat Motor HD, kanalplats 474

VIASATS FILMKANALER FRIVISAS 11-17 MARS
DU HITTAR FILMKANALERNA HÄR:
✓ Viasat Film Premiere, kanalplats 50
✓ Viasat Film Hits, kanalplats 55
✓ Viasat Film Family, kanalplats 56
✓ Viasat Film Action, kanalplats 53
✓ Viasat Series, kanalplats 52

✓ Viasat Film Premiere HD, kanalplats 450
✓ Viasat Film Hits HD, kanalplats 455
✓ Viasat Film Action HD, kanalplats 453
✓ Viasat Series HD, kanalplats 452

2018-12-12


Styrelsen vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt passa på att informera om ett informationsmöte med styrelsen och alla boenden i Gullvivan. Mötet är planerat till den 15 Januari 2019 och kommer ta upp sånt som hänt och vad som kommer hända framöver. En specifik inbjudan kommer senare i brevlådan.
 

2018-11-14


Det installerades nya rör i solariumet 1 November 2018

2018-05-02
Brf Gullvivan har Årsstämma
29 maj kl 18oo i samlingslokalen. 


Kallelse delas ut i alla brevlådor runt den 7 maj.2018-05-01
 


Hällebräckan är en sällsynt blomma som Länsstyrelsen kommer plantera/så på vårat område.


Vill du lyssna på en presentation 24 maj i Vasastaden, läs på denna länk:


http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/kalender/2018/Sidor/guidning-hallebracka.aspx 

2018-01-10

I och med det nya inpasserings-systemet ändrades perioden för aktivitetsrummen (pingis, solarie, biljard, bastu).
Perioden är nu kopplad mot årets slut, dvs tillgång för ett nytt år i aktivitetsrummen måste betalas nu om man vill fortsätta ha tillgång utan avbrott.  För att underlätta för vicevärden är det bra, om de boende som vet med sig att man vill ha tillgång till aktiviteterna kommer in snart och förnyar sin tillgång.

Tillgången man får gäller för alla de fyra aktivitetutrymmena och priset är:
200 kr  januari- december
150 kr  april-december
100 kr  juli-december
50 kr    oktober-december

Info om ny Vägskyltning på gator kring Gullvivan    2017-10-22

 
Den del av Sofiedalsgatan som går från Fellingsbrovägen fram till
Gjutarevägen (järnvägstunneln) har gjorts om till huvudled.
 
Huvudleden fortsätter ned under tunneln på Gjutarevägen.
 
Detta innebär bl a att man nu ska lämna företräde när man åker ut från Hällbacksvägen. När man kommer från andra hållet av 
Sofiedalsgatan (från Västra Ladubacksgatan) måste man även
lämna företräde vid korsningen för Gjutaregatan.
 
För den del av Sofiedalsgatan som går mellan Gjutaregatan och Skandiagatan gäller fortfarande högerregel vid Västra Ladubacksvägen och Täppgatan.

2017-09-14

Garagen på området   

Tänk på att alltid känna efter att garaget blivit ordentligt låst när dörren stängts.

Dra sen lätt i handtaget utåt för att kontrollera att båda sidorna kring dörren krokat i.

2017-08-21


Brf Gullvivan är drabbat av ett stopp i värmenleveransen just nu. Varmvatten beräknas tillbaka på eftermiddagen/kvällen.

Ingen information har inkommit till föreningen i förväg om detta avbrott.

Arboga Energi drar fram ett nytt rör under Skandiagatan. 
Expeditionen har varit i kontakt med Arboga Energi och de ska bli klara senare idag och bad om ursäkt.
Det nya passer systemet är nu helt igång. Man bokar tid på den nya elektroniska bokningstavlan i tvättstugan. Man kan snart även boka här på webben.  Här följer en kort beskrivning:

►TVÄTTSTUGAN
Alla kommer in i tvättstugan med sina taggar. Taggen öppnar ytterdörren mellan kl 05:45 till 22:15.  Bokningstavlan sitter på väggen direkt till vänster.
Bokningstavlan är enkel och man lär sig ganska snabbt hur den funger. 
Instruktioner finns uppsatta vid tavlan.
Nytt, är att bokning av samlingslokal och aktiviteter görs i bokningstavlan eller via webben. Man kan bara boka en tvätt-tid åt gången, i antingen ”tvättstuga 1” eller 2.  Tvätt-passen är indelade i samma tidsperioder som tidigare.

Grovtvättstugan kan bokas samtidigt som man har bokat tvättstuga 1 eller 2. Man kan inte boka nytt tvättpass förrän pågående tvättpass gått ut eller att man avbokat pågående bokning.  
Man kan boka en tvätt tid högst 3 månader framåt i tiden.

►SAMLINGSLOKALEN
Nytt är att man nu kan boka samlingslokalen själv. Detta görs på
bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. En bokning sträcker sig alltid från kl 12 mitt på dagen till kl 12 på nästa dag. Man använder förstås sin egen tagg för att komma in i samlingslokalen, på sin bokade tid. Betalningen för  inbokad tid gör man antingen med swish till föreningen eller besöker expeditionen. 

Betalar du med swish, är det bra att kontrollera att expeditionen noterat att din inbetalning avsåg rätt bokning. Boende som bokar,  men avstår att betala kommer att fråntas möjligheten att boka samlingslokalen.
  
►AKTIVITETER
Alla aktiviteter, pingis, bastu, solarium och biljard,  bokas även dessa från bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. Om lägenheten har betalt för tillgång till någon aktivitet, har lägenheten fått behörighet att kunna boka någon av dessa. Har man inte betalt för tillträde kommer inte
dessa alternativ upp som bokningsbara på tavlan eller webben. 
Pingis och solarium har indelats i bokningsbara 1-timmes pass och bastu och biljard bokas med 2-timmars pass.

OBS: Man kommer bara in genom ytterdörren till aktiviterna under den tid när man har en giltig bokning. Systemet låter dig även komma in 15 minuter innan och 15 minuter efter din bokade tid. 
Eftersom denna tid överlappar med eventuell föregående eller kommande bokning, uppmanas att man låser om sig (innifrån) i både solarium och bastu.

Styrelsen

Det nya inpasseringssystemet är nu nästan helt färdiginstallerat. 
Efter påskhelgen installeras den sista dörren, som är samlingslokalen.
Vid utdelningen av de nya taggarna är det några enstaka boende som vi ännu inte nått.

Dessa lägenheter får kontakta expeditionen för att kvittera ut sina taggar. Bokning av tvättstuga/tid sker fortfarande på den gamla tavlan, med er plugg som låses fast på önskad tid. Det innebär att ni ännu kan boka tid under maj månad på den gamla tavlan. Skifte till ny bokningstavla (som är elektronisk) sker den 2 maj. Alla som har en inbokad tvätttid under maj månad, med sin gamla nyckelkolv kommer vi då föra över till den nya elektroniska tavlan.

Styrelsen & vicevärdarna önska en Glad & Fin Påsk


2017-års Årsstämma för Brf Gullvivan blir 23 maj kl 18:00
i samlingslokalen.

En officiell kallelse kommer senare hem i er brevlåda. 

Motioner kan under februari inlämnas till föreningens styrelse.

mvh Styrelsen

15 feb 2017

Det finns tre utplacerade sandlådor inom Gullvivans område, för halkbekämpning.

Bra att veta är att alla boende kan hämta en hink sand, för att ha hemma till hands, om det t ex blir halt vid brevlådan eller gången in mot entrén.
Annan förbrukning av sanden är otillåten.
Om det tar slut i någon låda, är det förstås bra att meddela detta till expeditionen.  Sandlådorna finns utplacerade enligt flyg-bilden nedan                 2017-02-10

Nu har vi företag Swish!
 

Det ska vara enkelt, snabbt och smidigt för dig att betala hos expeditionen.

 

Swish-nummer:
123 199 82 28

Sten hittade denna fina blomma på området

Var ute på städrunda i området på fredagen 23/12
Då såg jag denna här violen växa i en rabatt.
God Jul önskar jag Sten

2016-11-24

Styrelsen informerar

Boendemöte 2017-01-11

Inbjudan till aktuell information från styrelsen och HSB i
Brf Gullvivan. I Samlingslokalen den 11 januari 2017 kl 1800
Välkomna

Fastighetsskötsel

Vicevärd/fastighetsskötare kan ha viss begränsning i bemanning under jul & nyår. De finns på plats alla vardagar, men inte alltid garanterat full arbetsdag. Expeditionen håller givetvis öppettiderna. Christer & Sten kan nås på mobilen fram till 16,00 som vanligt. 070-872 82 72
/styrelsen 

                                                                                     2016-12-23
                                                                                  201612-23

Avgiftshöjning för 2017

Det kommer att bli en avgiftshöjning ("hyreshöjning") för
boende på Brf Gullvivan med 3,8% nästa år 2017
Avgifter för garage och elstolpar påverkas ej, utan kvarstår på nuvarande nivå
        

2016-11-19

Vid problem med vattnet,strömlöst,värme mm.

Efter ordinarie arbetstid och som EJ kan vänta till
nästkommande arbetsdag. 
(strömlöst vattnet sprutar el. dyl.)
Ring någon i styrelsen   
         

2016-11-12

Vid fel på fjärrkontrollen eller TV-boxen

Vid fel på TV-box eller fjärrkontrollen kan man vända sig till teliasupport eller närmade teliabutik och o få dom utbytta gratis.
Detta ingår i vårt avtal med Telia. Läs även om våra kanaler på sidan under länken (området)           
             
                                                                                  2016-10-14

Vi har delat ut parkeringsböter på området

Passa er om ni parkerar inom området,så ni inte står för länge.
Parkeringsbolaget har ögonen på bilarna.
Det finns roligare saker att göra för dom pengarna.

2016-09-21

Påminner om flytten på förslagslådan
 

Nu är den flyttad till entrédörren vid expeditionen.
Styrelsen vill gärna ha in en massa förslag på förbättringar inom området
. Men den måste vara underskrivet med namn, adress och datum.

 
2016-06 05

Byte av försäkringsbolag
Vi har bytt från försäkringsbolaget Gjensidige
till PROTECTOR FÖRSÄKRINGAR.
Som tidigare ingår tilläggsförsäkringen för samtliga boende.


2016-02-09

Gullvivan från ovan

Hans Spritt har bidragit med denna trevliga bild. Det tackar vi för.
  Biljardrummet

Nu är det nyrustat och fräscht
Det är bara att ta det i besittning

Efter allt krånger med Torkels ögon är han nu beredd starta om nybörjargruppen.
Intresserad? Ring honom på tel: 898 98


2015-08-05

 För att lokalen skall få möjlighet att behålla en
 hemtrevlig atmosfär, krävs att alla tar ansvar
 och att ungdomar under 18 år inte vistas där
 utan vuxnas sällskap
 
 Det är också nödvändigt att man bokar med
 adressnummer även om det är ledigt.


                                                                                                                        2015-03-20


Bastun
Nu har bastun fått nya lavar
2015-03-20
 

 

och duscharna har nya
munstycken/duschslang samt nytt duschdraperi

2015-03-20
 


  Samlingslokalen
 
Med hjälp av några enkla detaljer har "piffgruppen"   fräschat    
  upp och släppt in våren i samlingslokalen


 2015-02-18

Följ med
"UT OCH GÅ"
 Vi är några Gullvivebor som har börjat promenera tillsammans,
vi samlas ONSDAGAR kl. 10.00
vid korsningen Gröna gatan/Sofiedalsgatan.
Alla är välkomna att deltaga
Ev. frågor  ring Anna-Lena 0589-107 07