Aktuellt

Swish nummer 123 199 82 28

Nya dörrar i tvättstugan 

På grund av många klagomål till mig på exp. och till styrelsen så har vi bestämt att sätta dit två nya dörrar, en till tvättstuga 1 och en till tvättstuga 2. Nu kommer vi att se vem som använder tvättstugorna och kan därefter ringa upp vederbörande så dom får städa efter sig vid behov.                              2022-01-10

Glöm inte att förnya era taggar, så ni kommer in till aktiviteterna.

Priser:
För att ha tillgång till aktivitetslokalerna så kostar det 200:-/per kalenderår.     
Kommer man senare under året så ser det ut som följer:
Jan - mar 200 kr
Apr - jun 150 kr
Jul - sep 100 kr
Okt - dec 50 kr
Betalning sker på expeditionen eller Swish 123 199 82 28

2021-12-18

Nu har kommunen kommit förbi UC 

Vi haft mycket problem med avgrävda kablar, till belysningar och vattenpumpar.
Men nu är dom förbi centralen som tur är.
Men nästa stora utmaning blir El-Centralen som dom skall passera.
Vi får hoppas att vi slipper mer problem.                           2021-12-18

Nu kommer vi byta till nya LED lampor på området

Vi har nu provat och tycker det blev bra med LED lampor.
Så bytet kommer att påbörjas under vecka 46
Men ni märker att det blir ett vitt sken.
Vi kommer även byta på parkeringarna till en som är lite starkare.
Nu när elen bara blir dyrare så måste vi försöka få ner kostnaden
Det finns mycket pengar att tjäna på detta.

                        2021-11-12

Arboga Vatten och avlopp AB skall byta vattenledning

Ett planerat VA-arbete kommer att påbörjas i slutet av vecka 44 vid Hällbacksvägen. Det är gång- och cykelbanan som kommer att schaktas för att byta ut gamla VA-ledningar.
Arbetena startar vid Sofiedalsgatan i väster, sedan ska det schaktas efter gång- och cykelvägen genom Gullvivan och vidare österut mot Skandiagatan. Arbetena beräknas pågå cirka 2 månader.
För att minska störningarna för boende vid Gullvivan kommer grävningen ske i etapper, samt att gång- och cykelvägen tillfälligt leds om via Hällbacksvägen. Information om eventuella avstängningar av vattnet kommer att meddelas direkt till dem det berör.
Kontakt för den här sidan:
Arboga Vatten och avlopp AB

Senast uppdaterad: 02 november 2021

                                                                                                                                     2021-11-03

Vi har planterat 2 nya träd på området (Naverlönn)


Vi har köpt in 2 nya träd som vi har planterat vid den stora lekplatsen.
När kommunen tog bort sin lilla stuga som tillhörde dagiset, så blev det väldigt tomt där.
Vi får hoppas dom får vara i fred tills dom har blivit större
Vill ni läsa om trädsorten så tryck här                        2021-10-18

Hjärtstartaren finnas nu i tvättstugan

Denna tar även barn.
Det är Hjärtstartare LIFEPAK® CR2
Om ni vill läsa på lite om den
Så tryck här
Fler länkar
Här kan ni se vart det finns flera hjärtstartare                                             

                       2021-10-05

Vi kommer att bygga 12 laddstolpar

Styrelsen har bestämt att vi skall bygga 12 uttag vid den stora vändplanen. Vi hoppas att den blir klar till våren.
Vi har fått godkänt på bidraget vi sökte av naturvårdsverket.
                       2021-09-28

Titta på Arboga Kommuns hemsida vid driftproblem

Länkar: Störningar i trafik och vatten     
Länk: Facebook  
         
 

                                                                                                                                     2021-06-20

Titta på Mälarenergis hemsida vid driftproblem

Länk: Pågående strömavbrott & elavbrott   
  
       
 

                     2021-06-20

Vid problem med vattnet, strömlöst, värme mm.

Efter ordinarie arbetstid och som EJ kan vänta till
nästkommande arbetsdag. 
(strömlöst vattnet sprutar el. dyl.)
Titta först på Kommunens och MälarEnergis hemsida.
Ring någon i styrelsen   
         


 

                       2021-06-20

Behöver ni nya handtag eller filter.
Kanske hyra något, ta kontakt med Christer.

    
       
2021-10-09

Ny cykelpump

Nu finns det en cykelpump i vår redskapsbod. Vid användning så aktiverar man pumpen i 5 minuter genom att trycka på knappen till höger. Klicka på bilden för större visning.2020-04-05

Nya passersystemet är igång

Det nya passer systemet är nu helt igång. Man bokar tid på den nya elektroniska bokningstavlan i tvättstugan. Här följer en kort beskrivning:


►TVÄTTSTUGAN
Alla kommer in i tvättstugan med sina taggar. Taggen öppnar ytterdörren mellan kl 05:45 till 22:15.  Bokningstavlan sitter på väggen direkt till vänster.
Bokningstavlan är enkel och man lär sig ganska snabbt hur den funger. 
Instruktioner finns uppsatta vid tavlan.
Nytt, är att bokning av samlingslokal och aktiviteter görs i bokningstavlan eller via webben. Man kan bara boka en tvätt-tid åt gången, i antingen ”tvättstuga 1” eller 2.  Tvätt-passen är indelade i samma tidsperioder som tidigare.

Grovtvättstugan kan bokas samtidigt som man har bokat tvättstuga 1 eller 2. Man kan inte boka nytt tvättpass förrän pågående tvättpass gått ut eller att man avbokat pågående bokning.  
Man kan boka en tvätt tid högst 3 månader framåt i tiden.

►SAMLINGSLOKALEN
Nytt är att man nu kan boka samlingslokalen själv. Detta görs på
bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. En bokning sträcker sig alltid från kl 12 mitt på dagen till kl 12 på nästa dag. Man använder förstås sin egen tagg för att komma in i samlingslokalen, på sin bokade tid. Betalningen för  inbokad tid gör man antingen med swish till föreningen eller besöker expeditionen. 

Betalar du med swish, är det bra att kontrollera att expeditionen noterat att din inbetalning avsåg rätt bokning. Boende som bokar,  men avstår att betala kommer att fråntas möjligheten att boka samlingslokalen.
  
►AKTIVITETER
Alla aktiviteter, pingis, bastu, solarium och biljard,  bokas även dessa från bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. Om lägenheten har betalt för tillgång till någon aktivitet, har lägenheten fått behörighet att kunna boka någon av dessa. Har man inte betalt för tillträde kommer inte
dessa alternativ upp som bokningsbara på tavlan eller webben. 
Pingis och solarium har indelats i bokningsbara 1-timmes pass och bastu och biljard bokas med 2-timmars pass.

OBS: Man kommer bara in genom ytterdörren till aktiviterna under den tid när man har en giltig bokning. Systemet låter dig även komma in 15 minuter innan och 15 minuter efter din bokade tid. 
Eftersom denna tid överlappar med eventuell föregående eller kommande bokning, uppmanas att man låser om sig (innifrån) i både solarium och bastu.

Styrelsen

2020-04-05

Vid fel på fjärrkontrollen eller TV-boxen

Vid fel på TV-box eller fjärrkontrollen kan man vända sig till teliasupport eller närmade teliabutik och o få dom utbytta gratis.
Detta ingår i vårt avtal med Telia.
Länk till Telia        
             

                                                                                                    2016-10-14

Gullvivan från ovan

Hans Spritt har bidragit med denna trevliga bild. Det tackar vi för.