Områdestidningen kommer ut under veckan

Det finns mycket information att läsa
Och ha en skön sommar.  
         

2021-06-20

Styrelsen undersöker om laddstolpar

Men inte bara nybyggnationer berörs. När det gäller laddstationer för existerande BRF:er kan en förening bli mer attraktiv för köpare om det redan finns på plats. Med tanke på hur snabbt utvecklingen går framåt så kan det till och med vara avgörande för privatpersoner i valet av bostad.
"Viktigt att tänka på är att vända sig till en helhetsleverantör som kan vägleda och guida i processen; från behovsanalys till installation och vidareutveckling. Ett annat tips är att regeringen idag erbjuder subventioner och det går att hitta mer om det på Naturvårdsverkets hemsida", avslutar Märta.

2021-06-20

Titta på Mälarenergis hemsida vid driftproblem

Länk: Pågående strömavbrott & elavbrott          

2021-06-20

Fina blommor på området

Det finns mycket fina blommor på vårat område
Men jag vet inte vad dom heter, men det vet ni kanske.
  
         

2021-06-18

INFORMATION !!!

2020-04-29

Nu finns det en cykelpump i vår redskapsbod. Vid användning så aktiverar man pumpen i 5 minuter genom att trycka på knappen till höger. Klicka på bilderna för större visning.

         2020-03-15

Vi känner att Brf Gullvivan måste lyfta fram försiktighetsåtgärder kring Corona viruset.
Det finns enkla knep som vi uppmanar ALLA att följa.

* Tvätta händerna ofta, noggrant och länge med tvål och varmt vatten.
   Tvätta alltid händerna när du kommer hem (från affärer, tvättstuga, ...)

* Hosta och nys i alltid armvecket,  om möjligt gå bort från personer innan du hostar
 
* Håll avstånd till människor och undvik att ta i hand, alla kommer förstå försiktigheten.

* Stanna hemma när du är sjuk för att inte smitta andra människor.
   Även en förkylning eller vanlig influensa kan bli ödestiger i kombination med Corona.

Om ni har behov att kontakta Brf Gullvivans expedition, ber vi er i första hand att ringa in
angående erat ärende.  Om nödvändiga personliga besök krävs på expeditionen,
var vänlig följ uppsatta instruktioner.   Bl a  undvik direktkontatkt och håll distans.
Det nya passer systemet är nu helt igång. Man bokar tid på den nya elektroniska bokningstavlan i tvättstugan. Här följer en kort beskrivning:

►TVÄTTSTUGAN
Alla kommer in i tvättstugan med sina taggar. Taggen öppnar ytterdörren mellan kl 05:45 till 22:15.  Bokningstavlan sitter på väggen direkt till vänster.
Bokningstavlan är enkel och man lär sig ganska snabbt hur den funger. 
Instruktioner finns uppsatta vid tavlan.
Nytt, är att bokning av samlingslokal och aktiviteter görs i bokningstavlan eller via webben. Man kan bara boka en tvätt-tid åt gången, i antingen ”tvättstuga 1” eller 2.  Tvätt-passen är indelade i samma tidsperioder som tidigare.

Grovtvättstugan kan bokas samtidigt som man har bokat tvättstuga 1 eller 2. Man kan inte boka nytt tvättpass förrän pågående tvättpass gått ut eller att man avbokat pågående bokning.  
Man kan boka en tvätt tid högst 3 månader framåt i tiden.

►SAMLINGSLOKALEN
Nytt är att man nu kan boka samlingslokalen själv. Detta görs på
bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. En bokning sträcker sig alltid från kl 12 mitt på dagen till kl 12 på nästa dag. Man använder förstås sin egen tagg för att komma in i samlingslokalen, på sin bokade tid. Betalningen för  inbokad tid gör man antingen med swish till föreningen eller besöker expeditionen. 

Betalar du med swish, är det bra att kontrollera att expeditionen noterat att din inbetalning avsåg rätt bokning. Boende som bokar,  men avstår att betala kommer att fråntas möjligheten att boka samlingslokalen.
  
►AKTIVITETER
Alla aktiviteter, pingis, bastu, solarium och biljard,  bokas även dessa från bokningstavlan i tvättstugan eller via webben. Om lägenheten har betalt för tillgång till någon aktivitet, har lägenheten fått behörighet att kunna boka någon av dessa. Har man inte betalt för tillträde kommer inte
dessa alternativ upp som bokningsbara på tavlan eller webben. 
Pingis och solarium har indelats i bokningsbara 1-timmes pass och bastu och biljard bokas med 2-timmars pass.

OBS: Man kommer bara in genom ytterdörren till aktiviterna under den tid när man har en giltig bokning. Systemet låter dig även komma in 15 minuter innan och 15 minuter efter din bokade tid. 
Eftersom denna tid överlappar med eventuell föregående eller kommande bokning, uppmanas att man låser om sig (innifrån) i både solarium och bastu.

Styrelsen

Vid problem med vattnet,strömlöst,värme mm.

Efter ordinarie arbetstid och som EJ kan vänta till
nästkommande arbetsdag. 
(strömlöst vattnet sprutar el. dyl.)
Ring någon i styrelsen   
         

2016-11-12

Vid fel på fjärrkontrollen eller TV-boxen

Vid fel på TV-box eller fjärrkontrollen kan man vända sig till teliasupport eller närmade teliabutik och o få dom utbytta gratis.
Detta ingår i vårt avtal med Telia. Läs även om våra kanaler på sidan under länken (området)           
             
                                                                                  2016-10-14

Gullvivan från ovan

Hans Spritt har bidragit med denna trevliga bild. Det tackar vi för.