Välkommen till Brf.Gullvivan

Bostadsområdet Gullvivan ligger centralt och mycket bra till vad beträffar den sociala, kulturella och kommersiella service som Arboga kan erbjuda.
Att gå till stan tar en kvart. Skola med låg- och mellanstadie finns på ca 300 m avstånd samt en mataffär på samma avstånd. En förskola finns inom bostadsområdet. I husen finns samlingslokal med övernattningsrum, biljard, bastu, pingisrum, solarium, tvättstuga och vicevärdexpedition.
Redskaps- och snickarbodar finns att tillgå. I föreningen har du möjlighet till insyn i förvaltning och ekonomi.