Välkommen till Brf.Gullvivan

Bostadsområdet Gullvivan ligger centralt och mycket bra till vad beträffar den sociala, kulturella och kommersiella service som Arboga kan erbjuda.
Att gå till stan tar en kvart. Skola med låg- och mellanstadie finns på ca 300 m avstånd samt en mataffär på samma avstånd.                 I husen finns samlingslokal med övernattningsrum, biljard, bastu, pingisrum, solarium, tvättstuga och vicevärdexpedition.
Det finns även laddstolpar till bilar. Redskaps och snickarbodar finns att tillgå.
I föreningen har du möjlighet till insyn i förvaltning och ekonomi.